Harku vallavalitsus

15. veebr. 2021 - Harku vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Harku vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

 • Muraste Kooli direktori ametikohale.

See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgmistes tegevustes:

 • kaasaegse õpikäsituse ja õppiva organisatsiooni põhimõtete rakendamine,
 • kooli igapäevase töö juhtimine, kooli arengu tagamine, erinevate projektide juhtimine, personalitöö ja asjaajamise korraldamine,
 • eelarve koostamine ja järgimine ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest vastutamine.

Töös edukas olemiseks soovime, et Sul oleks

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele,
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel,
 • varasem juhtimiskogemus,
 • avalikkusega suhtlemise ja erinevate huvirühmadega arvestamise oskused.

Tuleb kasuks, kui Sa

 • ei karda langetada olulisi otsuseid ega kanda vastutust,
 • oskad tööd teha iseseisvalt ja ka meeskonnas,
 • suudad efektiivselt töötada pingelises olukorras,
 • oskad olla nii empaatiline kui ka nõudlik juht.

Pakume Sulle

 • mitmekülgseid eneseteostusvõimalusi arenevas asutuses,
 • võimalust lüüa kaasa Harku valla haridusvaldkonna arengus,
 • 56 kalendripäeva puhkust.

Tööleasumise aeg kokkuleppel.

Sinu CV-d, haridust tõendavate dokumentide koopiat ja motivatsioonikirja ootame hiljemalt 14.03.2021. a portaali CV Online vahendusel või aadressil personal@harku.ee.

Kandideerimisavaldusele lisaks ootame Sinu mõtteid ühel A4 leheküljel teemal, kuidas tagada praeguses ebastabiilses olukorras Harku valla haridusvaldkonna arengukavas kirjeldatud eesmärgi „Harku vallast saab Eesti parima hariduse“ saavutamine.

Lisainformatsioon: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Kristi Villand 606 3800.