Ääsmäe Põhikool

28. dets. 2021 - Ääsmäe Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Ääsmäe Põhikool

ootab oma kooliperre

  • eripedagoogi (1,0 kohta, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks), kelle tööks on tuge vajavate õpilaste toetamine, õpiabitunnid 1. ja 2. kooliastmes, eripedagoogiline nõustamine.

 

Koolis on kaasaegne õpikeskkond, vahvad kolleegid ja särasilmsed õpilased, sportlik vaim ning  tugevad rahvatantsu traditsioonid.

Nõuded kandidaadile: erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse (võivad olla omandamisel).

Tööleasumise aeg on 28.03.2022.

 

Palume avaldus, elulookirjelduse ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil riina.kink@aasmaekool.ee hiljemalt 31.01.2022. a.

Lisainfo telefonil 536 25697.