Ahtme Kool

3. mai 2022 - Ahtme Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Ahtme Kool
võtab konkursi korras tööle alates 01.09.2022.a

  • klassiõpetaja toimetulekuõppel 1,0 ametikohaga,
  • eripedagoogi 0,5 ametikohaga,
  • sotsiaalpedagoogi 0,5 ametikohaga,
  • logopeedi 1,0 ametikohaga,
  • koolipsühholoogi 0,5 ametikohaga.

Nõutav on vastavus kvalifikatsiooninõuetele.

Oma soovist teatada 3. juuniks e-aadressil info@ahtmekool.ee, saates avaldus, CV ja haridust tõendava dokumentide koopiad.

Lisainfo tel +372 33 66071.