Ahtme Kool

3. mai 2021 - Ahtme Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Ahtme Kool

võtab konkursi korras tööle alates 01.09.2021. a

  • klassiõpetaja toimetulekuõppel 1,0 ametikohaga,
  • õpetaja abi 4,0 ametikohaga,
  • sotsiaalpedagoogi 0,5 ametikohaga,
  • logopeedi 1,0 ametikohaga,
  • koolipsühholoogi 0,5 ametikohaga.

Nõutav on vastavus kvalifikatsiooninõuetele.

Oma soovist teatada 4. juuniks e-aadressil info@ahtmekool.ee, saates avaldus, CV ja haridust tõendava dokumentide koopiad.

Lisainfo tel +372 336 6071.