Ahtme Kool

20. märts 2023 - Ahtme Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Ahtme Kool

võtab konkursi korras tööle alates 01.09.2023. a

  • klassiõpetaja lihtsustatud õppel (eesti õppekeel) 1,0 ametikohaga,
  • klassiõpetaja toimetulekuõppel 1,0 ametikohaga,
  • klassiõpetaja hooldusõppel 1,0 ametikohaga,
  • eripedagoogi 0,5 ametikohaga,
  • sotsiaalpedagoogi 0,5 ametikohaga,
  • logopeedi 1,0 ametikohaga,
  • koolipsühholoogi 0,5 ametikohaga.

Nõutav on vastavus kvalifikatsiooninõuetele.

Oma soovist teatada 14. juuniks e-aadressil info@ahtmekool.ee, saates avalduse, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Lisainfo tel +372 336 6071.