Alutaguse Vallavalitsus

8. juuni 2021 - Alutaguse Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Alutaguse Vallavalitsus

otsib oma meeskonda

  • logopeedi.

Ametikoha eesmärk on valla haridusasutustes (koolid, lasteaiad) õppivate kõneravi vajavate laste väljaselgitamine, nende õppe ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile; samuti õpetajate, lapsevanemate ja tugispetsialistide nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ning võrgustikutöö teiste valdkondade spetsialistidega.

Tööleasumise aeg on esimesel võimalusel.

Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, head suhtlemis- ja koostööoskust.

 Pakume kaasaegset töökeskkonda heade enesetäiendamise võimalustega, eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas.

Konkursil osalemiseks palume esitada hiljemalt 2. juuliks 2021

  • kirjalik avaldus, CV,
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Info Kairi Hõbemeri tel +372 336 6911, 5855 2996 või kairi.hobemeri@alutagusevald.ee.