Aseri Kool

23. apr. 2024 - Aseri Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Aseri Kool

korraldab avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

 • kunsti- ja tööõpetuse ning kodunduse õpetaja (1,0 ametikohta),
 • kehalise kasvatuse õpetaja (1,0 ametikohta),
 • vene keele ja kirjanduse õpetaja (0,8 ametikohta),
 • abiõpetaja (0,8 ametikohta, vajadusel ka asendamised, oluline pedagoogiline haridus),
 • loodusainete õpetaja (0,7 ametikohta, vene õppekeelega klassid),
 • tehnoloogiaõpetuse õpetaja (0,4 ametikohta),
 • inglise keele õpetaja (0,5 ametikohta),
 • psühholoog (0,5 ametikohta),
 • logopeed (0,5 ametikohta).

Nõuded kandidaadile:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus,
 • vene keele oskus suhtlustasemel,
 • hea arvutikasutusoskus,
 • algatusvõime ja loovus,
 • hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus,
 • paindlikkus ja hea pingetaluvus,
 • kohusetundlikkus ja korrektsus,
 • eesti keele oskus C1-tasemel.

Pakume:

 • täiendkoolitusi,
 • mitmekülgset ja huvitavat tööd,
 • meeldivat töökeskkonda.

Kandideerimiseks saata sooviavaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja kandidaadi soovil muud dokumendid hiljemalt 16. juuniks 2024 Aseri Kooli kantseleisse (Kooli 2, Aseri 43401, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa) või e-aadressil kool@aserik.edu.ee.

Tööleasumise aeg on 19. augustil 2024.