Elva Vallavalitsus

12. mai 2022 - Elva Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Elva Vallavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Rõngu Keskkooli direktori ametikohale.

Edukal kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid;
 • väga hea meeskonnatöö oskus;
 • teadmised nüüdisaegsest õpikäsitusest;
 • teadmised kaasava hariduse rakendamisest;
 • hea pingetaluvus ning võime töötada süsteemselt ja eesmärgipäraselt;
 • algatus- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • C1-tasemel eesti keele oskus ja ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada kooli arengusse ning olla inspireeriv juht oma meeskonnale;
 • eneseteostusvõimalust ja toetavat haridusvõrgustikku;
 • erialase enesetäiendamise võimalust.

Kandideerimiseks esita:

 • digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus;
  elulookirjeldus;
 • essee teemal “Rõngu Kool 2025”, mis sisaldab motivatsiooni haridusasutuse juhina ja palgasoovi (kuni 2 lk);
 • kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Ootame dokumente hiljemalt 27. maiks 2022 e-aadressil elva@elva.ee
Tööleasumise aeg kokkuleppel.
Täistööaeg.

Lisateavet annab abivallavanem Heiki Hansen, tel 5273646, heiki.hansen@elva.ee.