EWERS

4. juuni 2024 - EWERS kommenteerimine on välja lülitatud

EWERS

ootab oma meeskonda

 • üldhariduse juhtivõpetajat!

Meie koolis õpivad mittestatsionaarse üldharidusõppe õpilased ja otsime uuendusmeelset kolleegi, kes on valmis eest vedama EWERSi üldharidusvaldkonna õppetöö korraldamist ja koordineerimist, õppekavade arendust ja meeskonda.

Pakume Sulle

 • poole koormusega tööd, mida on võimalik kombineerida muude rollidega EWERSis või mujal,
 • paindlikku tööaega,
 • 56 päeva põhipuhkust,
 • aega ja võimalust enesetäiendamiseks nii koolitustel kui (rahvusvaheliselt) stažeerides,
 • 0,5 koormusega juhtivõpetaja palk alates 990 eurost.

Juhtivõpetaja peamised tööülesanded on

 • õppekava ja õppekorralduse arendamine ja ajakohasena hoidmine koostöös meeskonnaga,
 • üldharidusainete õpetajate meeskonna võimestamine,
 • õpilaste õppetöö edenemise jälgimine ja arvestuse pidamine,
 • vastuvõtuprotsessi eestvedamine,
 • eksamite ja tasemetööde korralduse ettevalmistus,
 • uurimistööde ja loovtööde koostamise korraldamine,
 • osalemine üldhariduse õpilaste toetamise tegevustes,
 • koostöös õpetajatega Moodle’i kursuste korrastamine jm.

Oled sobiv kandidaat kui

Juhtivõpetaja ametisse kandideerides on Sinul magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

ning pedagoogiline ja juhtimiskompetentsus. Sind iseloomustab hea koostöövõime, ettevõtlikkus, empaatiavõime ja uuendusmeelsus.

Täpsem info õppejuht Juta Kondilt,  juta.kond@ewers.ee või tel 5399 7072.

Kandideerimiseks esita palun CV, haridust tõendava dokumendi koopia ning motiveeritud avaldus hiljemalt 18. juuniks e-posti aadressil ewers@ewers.ee.