Haabneeme Kool

9. sept. 2021 - Haabneeme Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Haabneeme Kool

Ootame tööle

  • saksa keele õpetajat (0,5 ametikohta),
  • vene keele õpetajat,
  • matemaatikaõpetajat.

Kandidaadilt eeldame

  • erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni (toetame õpetaja kutse taotlemist, kui magistrikraad ei ole omandatud haridusvaldkonnas),
  • soovi panustada kooli arengusse,
  • avatust uuendustele,
  • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust.

Kandideerimisavalduse ja CV palume saata aadressile  kool@haabneeme.edu.ee, lisainfo telefonil 5556 2908.

Tööleasumine niipea kui võimalik, saksa keele õpetajal 2022. a jaanuaris.

Koolis on tugev mentorsüsteem ning toetav ja sõbralik kollektiiv. Meie kool on “Alustavat õpetajat toetav kool”.