Hagudi Põhikool

4. mai 2022 - Hagudi Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Hagudi Põhikool

vajab uuest õppeaastast

  • 1,0 koormusega matemaatikaõpetajat II ja III kooliastmes ja
  • osalise koormusega (4 tundi nädalas) füüsikaõpetajat III kooliastmes.

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palume saata 10. juuniks 2022 aadressil direktor@hagudi.ee.

Info tel 522 1669.