Haridus- ja Teadusministeerium

13. sept. 2021 - Haridus- ja Teadusministeerium kommenteerimine on välja lülitatud

Otsime visioonikat juhti Põlva Gümnaasiumile.

Põlva Gümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav üldkeskhariduskool, kus õppija individuaalset arengut toetavas õppekeskkonnas pakutakse võimalust omandada tänapäevane ühiskonna vajadustele vastav keskharidus.

Koolijuhina saad Sa:

 • panustada Eesti hariduse arengusse nüüdisaegses õppekeskkonnas,
 • teostada oma unistusi professionaalsel tasemel ja tunda rõõmu meeskonna meisterlikkusest,
 • osaleda riigigümnaasiumite võrgustiku koostöös.

Ootame Sind kandideerima, kui Sa:

 • soovid pühenduda kooli juhtimisele, mis tagab kooli arengu,
 • oled valmis esitama oma visioon uuenduslikust ja koostöisest koolist,
 • oled väga hea koostööoskusega,
 • lähtud oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist,
 • omad magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni,
 • omad juhtimiskompetentsust ja -kogemust,
 • oled väga heade teadmistega haridusvaldkonnas.

Tule inspireeri meid oma loomingulise visiooniga!

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • motiveeritud avaldus (koos palgasooviga) ja visioonivideo,
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

 Tööleasumise aeg: detsember 2021

Kandideeri hiljemalt 11. oktoobriks 2021 Recruri keskkonnas (kandideerimise eelduseks on visioonivideo esitamine videoCV keskkonnas).

Sinu küsimustele vastab riigigümnaasiumite rajamise koordinaator Ülle Matsin telefonil 735 0149 või ulle.matsin@hm.ee.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekaitse-tingimustest, mis on leitavad ministeeriumi kodulehelt www.hm.ee/et/isikuandmete-tootlemine