Ilmatsalu Põhikool

4. juuni 2024 - Ilmatsalu Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Ilmatsalu Põhikool

ootab oma kollektiivi

  • inglise keele asendusõpetajat,
  • eesti keele ja kirjanduse õpetajat.

Dokumendid (taotlus, CV ning koopiad isikut ja kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest, kehtivast tervisetõendist) saata digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 09.08.2024. a.

Tööleasumine 21.08.2024. a.

Lisainfo 508 7578.