Järva Vallavalitsus

3. juuli 2024 - Järva Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Järva Vallavalitsus

kuulutab välja konkursi

 • Koeru Keskkooli direktori ametikoha täitmiseks.

Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Kandidaadile esitatavad  nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest,
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas,
 • ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil,
 • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine,
 • koostöövõime ja oskus kaasata kogukonda,
 • hea eneseväljendamise ja avaliku esinemise oskus,
 • B-kategooria juhtimisõigus.

Kandideerijatel esitada:

 • kandideerimisavaldus,
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
 • essee teemal „Kuidas juhin Koeru Keskkooli“,
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Omalt poolt pakume

 • head töökeskkonda,
 • sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda,
 • eneseteostust kooli arendamisel,
 • töötasu 2400–2600 eurot kuus.

Tööleasumise aeg on 1. septembril 2024.

Dokumendid esitada hiljemalt 29. juulil 2024 digiallkirjastatult Järva Vallavalitsuse e-aadressil info@jarvavald.ee märgusõnaga „Direktor“.

Täiendav teave

Siim Umerov, abivallavanem, 5332 2007, Siim.Umerov@jarvavald.ee