Järveküla Kool

23. märts 2021 - Järveküla Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Järveküla Kool

Tallinna piiril asuv põhikool ootab 2021/2022. õppeaastal oma kooliperega liituma õpetajaid, kes soovivad edasi anda teadmisi ja oskusi järgmistes õppeainetes:

 • eesti keel ja kirjandus,
 • ajalugu,
 • matemaatika,
 • inglise keel,
 • vene keel,
 • hispaania keel,
 • tehnoloogiaõpetus,
 • käsitöö ja kodundus,
 • liikumisõpetus,
 • ujumine,
 • inimeseõpetus,
 • informaatika (7. kl),
 • argumendiõpetus(4. kl).

Lisaks ootame kandideerima

 • klassiõpetajaks,
 • väikeklassiõpetajaks,
 • üks ühele õppe õpetajaks,
 • õpiabi õpetajaks,
 • eripedagoogiks,
 • raamatukogu- ja infospetsialistiks.

Pakume modernset töökeskkonda, aktiivset meeskonda ning põnevaid ja innovaatilisi projekte keskkonnas, kus õpetaja on õpilase jaoks mentor, suunaja ja õpipartner. Olulisel kohal on uurimuslik õpe, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine.

Palume esitada motiveeritud avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendav lõputunnistus ning akadeemiline õiend 22.04.2021 e-aadressil kool@jarvekyla.edu.ee.

Lisainformatsiooni saab telefonil 5556 8700.