Järveküla Kool

30. juuni 2021 - Järveküla Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Järveküla Kool

Tallinna piiril asuv põhikool ootab 2021/2022. õppeaastal oma kooliperega liituma õpetajaid, kes sooviks edasi anda teadmisi ja oskusi:

  • eesti keele ja kirjanduse õpetaja,
  • klassiõpetaja,
  • väikeklassiõpetaja,
  • inglise keele õpetaja,
  • füüsikaõpetaja,
  • tehnoloogiaõpetuse õpetaja
  • käsitöö- ja kodunduse õpetaja.

Pakume modernset töökeskkonda, aktiivset meeskonda ning põnevaid ja innovaatilisi projekte keskkonnas, kus õpetaja on õpilase jaoks mentor, suunaja ja õpipartner. Olulisel kohal on uurimuslik õpe, kriitiline mõtlemine ja tõenduspõhine otsustamine.

Vaata ka kooli tutvustavat videot https://jarvekyla.edu.ee/2021/03/09/valmis-sai-kooli-tutvustav-video/

 

Palume esitada motiveeritud avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendav lõputunnistus ning akadeemiline õiend 8. augustiks e-postile mare.rais@jarvekyla.edu.ee.

Lisainformatsiooni saab telefonil 5556 8700.