Jõhvi Vene Põhikool

19. apr. 2022 - Jõhvi Vene Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Jõhvi Vene Põhikool

võtab alates 29. augustist 2022 konkursi korras tööle

  • algkooli keelekümblusklassi õpetaja (1,0).

Nõudmised kandidaadile:

  • vastavus haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele,
  • eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel,
  • keelekümblusmetoodika tundmine,
  • meeskonnatöö ja väga hea suhtlemisoskus.

Kool pakub:

  • sõbralikku ja meeldivat kollektiivi,
  • loomevabadust ja avatust uutele ideedele,
  • tööd motiveeritud õpilastega,
  • nüüdisaegset õpikeskkonda.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada sooviavaldus, CV, kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad e-aadressil irina.sulgina@jvp.edu.ee hiljemalt 31.05.2022.

Täiendav info tel 528 8154, 335 2046.