Jõhvi Vene Põhikool

13. apr. 2021 - Jõhvi Vene Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Jõhvi Vene Põhikool

otsib oma toredasse meeskonda

2021/2022. õppeaastaks

  • eesti keele õpetajat keelekümblusklassidesse (1,0 kohta lapsehoolduspuhkusel põhitöötaja asendajana, tööleasumise aeg 23.08.2021),
  •  eesti keele õpetajat klassi pilootprojekti „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I kooliastmes“ raames (1,0 ametikohta, tööleasumise aeg 17.08.2021).

CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 21.05.2021 digitaalselt allkirjastatult e-aadressil sekretar@jvp.edu.ee.

Lisainfo tel 528 8154, Irina Šulgina.