Jüri Gümnaasium

10. juuni 2021 - Jüri Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Klassiõpetaja Jüri Gümnaasiumis

Hea klassiõpetaja, oled väga oodatud Jüri Gümnaasiumisse alates 23.08.2021
Klassiõpetaja ametikoht hõlmab klassiõpetuse ainetunde, klassijuhatamist ja oma klassi pikapäevarühmatööd.

Ootused kandidaadile
– õpetajana töötamiseks on vajalik vastav kvalifikatsioon või õppimine vastaval erialal
– siiras soov töötada laste ja noortega;
– väga hea suhtlemisoskus;
– avatud meel ja koostöövalmidus;
– väga hea digivahendite kasutamise oskus.

Oleme alustavat õpetajat toetav kool, peresõbralik tööandja, liikuma kutsuv kool, UNESCO

Ühendkool, roheline kool, KiVa kool.

Pakume uuele töötajale:
– igakülgset süsteemset tuge, mentorit;
– võimalusi ennast teostada ja innovaatiliselt mõelda;
– võimalust ennast arendada ja koolitada;
– heatahtlikku ja toetavat meeskonda;
– väga häid töötingimusi

Lisainfo Anne Kloren, tel 5551 5648.