Kabala Lasteaed-Põhikool

29. märts 2021 - Kabala Lasteaed-Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Kabala Lasteaed-Põhikool

võtab konkursi korras tööle

  • kehalise kasvatuse õpetaja (kool, lasteaed, 1,0 ametikohta),
  • õpetaja (1,0 ametikohta, ainetunnid – inimeseõpetus, pikapäevarühm ja II kooliastme matemaatika, loodusõpetus). Võimalus jagada aineid osakoormustega.
  • eripedagoog või logopeed (koormus läbirääkimisel).

Nõutav vastavus pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele RT nr 65, 26.08.20212 või haridus on omandamisel. Dokumentide esitamise tähtaeg on 30.04.2021.

Dokumendid saata kool@kabala.edu.ee või Kabala Lasteaed-Põhikool, Kabala küla, Rapla vald, 78403 Raplamaa.

Tööleasumise aeg on augustis 2021.

Info tel +372 5564 9220.