Kaitseväe Akadeemia

28. märts 2021 - Kaitseväe Akadeemia kommenteerimine on välja lülitatud

Kaitseväe Akadeemia

kuulutab välja konkursi

 • vene keele õpetaja ametikoha täitmiseks.

 Tööülesanded

 • õppetöö korraldamine ja läbiviimine taseme- ja täiendusõppes,
 • lõputööde juhendamine ja retsenseerimine,
 • õppemetoodiline tegevus,
 • erialane arendustöö.

Nõudmised kandidaadile

 • erialane kõrgharidus,
 • vähemalt kolmeaastane õpetamiskogemus,
 • Eesti kodakondsus,
 • valmisolek viia läbi õppetööd väljaspool põhitöökohta.

Kandideerimisel annavad eelise

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
 • õppematerjalide ja e-õppe kursuste koostamise kogemus.

Omalt poolt pakume

 • didaktilist täiendusõpet ning erialase enesetäiendamise võimalusi,
 • sportimisvõimalusi,
 • stabiilset ja kindlat sissetulekut.

Kandideerimisel osalemiseks nõutavad dokumendid

 • avaldus KVA ülema nimele,
 • elulookirjeldus, sh ülevaade viimase viie aasta õppe- ja arendustegevusest,
 • motivatsioonikiri,
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad,
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Teenistustasu 1450 eurot (katseajal 1300 eurot).

Kandideerimise tähtaeg on 02.05.2021.

Tööaeg, -koht ja tööle asumine

Täistööaeg, Tartu, august 2021.

Lisainformatsioon

 • Pedagoogilise pädevuse hindamiseks võidakse kandidaadilt paluda näidistunni pidamist.
 • Tööandja võimaldab vastavalt teenistuslikule vajadusele vaktsineerimist ning eeldab konkursi võitjalt valmisolekut end vaktsineerida.
 • Täpsemat teavet kandidaadile esitatavate nõuete ja konkursi kohta saab õppetooli juhatajalt Maia Boltovskylt maia.boltovsky@mil.ee, tel 717 6395 või 517 8219.

 Tule ja anna oma panus Eesti riigikaitsesse!

Kaitseväe Akadeemia (KVA) on rakenduskõrgkool, mis annab sõjaväelist kutse- ja kõrgharidust ning toetab teadus- ja arendustegevuse kaudu Eesti riigikaitset.

Kontaktisik Madis Laanesoo, 5345 1818, madis.laanesoo@kra.ee