Kajamaa Kool

9. apr. 2024 - Kajamaa Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Kajamaa Kool ootab Sind oma kasvavasse meeskonda! 

Kui Sul on valmisolek toetada hariduslike erivajadustega õpilaste arengut, oled paindlik, ennastjuhtiv, hea kohaneja ja positiivse ellusuhtumisega ning valmis koos meeskonnaga õppima ja arenema, siis loed just õiget töökuulutust.

Ootame oma kooliperre abi/asendusõpetajat (0,5 ametikohta) ja matemaatika-, keemia- ning füüsikaõpetajat.

Abi- ja asendusõpetaja peamiseks tööülesandeks on:

 • viia läbi asendustunde koostöös aineõpetajatega,
 • töötada õpetajate juhendamisel õpilase/õpilastega õppetunnis ja individuaalselt,
 • abistada õpetajaid igapäevase õppetegevuse planeerimisel ning olla õpetajatele toeks õppeprotsessis.

Ootame Sind kui Sul on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse. Kandideeri igal juhul, ka siis kui oled magistriõpinguid lõpetamas,
 • kogemus või valmisolek HEV-õppija toetamisel,
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus,
 • valmisolek rakendada iga päev ajakohastatud õppekava,
 • digipädevus,
 • oskus olla eeskujuks, olles vastutustundlik, korrektne kooliväärtuste kandja,
 • loomingulisus ja usk õpilase edusse,
 • algatusvõime,
 • valmisolek koostööks,
 • eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel.

Omalt poolt pakume:

 • paindlikku töökorraldust koolivaheaegadel,
 • koolitusvõimalusi,
 • toetavat kollektiivi ja meeldivat töökeskkonda,
 • võimalust töötada osakoormusega kui täiskoormusega,
 • sõidutoetust,
 • Stebby sporditoetust.

Juhul kui Sinu haridustee õpetajaks on veel pooleli, siis ole ikka julge kandideerima!

Kõik on läbirääkimiste ja kokkulepete küsimus.

Kui tunned, et meie oleme just Sinu jaoks õige kool, siis pane kohe oma sooviavaldus, elulookirjeldus koos haridust tõendavate dokumentide koopiatega meie poole teele e-aadressil kajamaa.kool@sakuvald.ee.

Tööleasumine on 21. august 2024.

Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni.