Kambja Ignatsi Jaagu Kool

21. juuni 2022 - Kambja Ignatsi Jaagu Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Kambja Ignatsi Jaagu Kool

võtab konkursi korras tööle

  • vene keele õpetaja (täiskoormus),
  • loodusainete õpetaja (füüsika, bioloogia ja loodusõpetus, osakoormus).

Nõudmised kandidaadile:

  • magistrikraad ja kvalifikatsiooninõuetele vastavad kutsestandardis kirjeldatud pedagoogilised kompetentsid;
  • väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused.

Õpetaja ülesanne on luua keskkond iga õppija mitmekülgseks ja pingutust nõudvaks arenguks. Meie õpetaja arendab järjepidevalt oma kutseoskusi, ta on toetaja, mentor ja väärtuskasvataja.

Tööleasumine 2022. aasta augustikuus.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata hiljemalt 29. juuliks 2022 e-aadressil kool@kambja.edu.ee.

Lisainfo telefonil 54 502 161 (Marika Karo), www.kambja.edu.ee.