Kambja Ignatsi Jaagu Kool

15. juuli 2022 - Kambja Ignatsi Jaagu Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Kambja Ignatsi Jaagu Kool

võtab konkursi korras tööle

  • õppealajuhataja (1,0 ametikohta).

Nõudmised kandidaadile:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning juhtimiskompetentsid;
  • väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused.

Põhiülesanded:

  • õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast;
  • tunniplaani koostamine, õpetajate asenduste korraldamine;
  • tugispetsialistide töö koordineerimine;
  • metoodilise töö korraldamine ja süsteemne analüüsimine;
  • õppe- ja kasvatustegevust toetavate arendusprojektide läbiviimine;
  • kooli tööks vajalike plaanide ja aruannete koostamine.

Õppealajuhataja lisaülesanne on hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerimine.

Tööleasumine 2022. aasta augustikuus.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata hiljemalt 12. augustiks 2022 e-posti aadressil kool@kambja.edu.ee.

Lisainfo telefonil 54 502 161 (Marika Karo), www. kambja.edu.ee.