Kambja Ignatsi Jaagu Kool

6. mai 2024 - Kambja Ignatsi Jaagu Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Kambja Ignatsi Jaagu Kool

võtab konkursi korras tööle

  • eripedagoogi (1,0 ametikohta),
  • tehnoloogiaõpetaja (0,5 ametikohta),
  • käsitöö- ja kodunduse õpetaja (0,5 ametikohta).

Sobival kandidaadil on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või tugispetsialisti kutse.

Tööleasumine 26. augustil 2024.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 10. juuniks 2024 e-aadressil kool@kambja.edu.ee.

Lisainfo telefonil 5450 2161, Marika Karo, www.kambja.edu.ee.