Kambja Lasteaed Mesimumm

22. apr. 2021 - Kambja Lasteaed Mesimumm kommenteerimine on välja lülitatud

Kambja Lasteaed Mesimumm

kuulutab välja konkursi

  • logopeedi 1,0 ametikohta ja
  • lasteaiaõpetaja 3,0 ametikohta (sobitusrühmaõpetaja, lasteaiaõpetajad) täitmiseks.

Tööleasumise aeg on 16. august 2021.

Edukal kandidaadil on

  • täidetud  kvalifikatsiooninõuded,
  • tahe töötada laste ja peredega,
  • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus,
  • arvutioskus,
  • avatus uuendustele.

Konkursist osavõtuks esitada

  • avaldus,
  • CV,
  • haridust tõendava dokumendi koopia

hiljemalt  16. maiks terje.ruutel@kambja.edu.ee või Kambja Lasteaed Mesimumm, Kesk 4, Kambja vald, 62034 Tartumaa.

Lisainfo telefonil +372 5300 4307(direktor).