Kindluse Kool

1. aug. 2022 - Kindluse Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Kindluse Kool

ootab oma meeskonda

 • klassiõpetajat.

Ootused Sulle: 

 • Kindluse Kooliga samad väärtushinnangud, õppe- ja kasvatustöö põhimõtted;
 • erialane kõrgharidus;
 • koostöisus ja lahendusmeelsus;
 • soov edasi areneda, õppida, kogemusi omandada ja jagada.

Mida Sulle pakume? 

 • suurepärast töökeskkonda moodsas koolimajas;
 • inspireerivaid ja toetavaid kolleege;
 • vabadust iseseisvalt otsustada ja oma tööd planeerida kooli väärtushinnangute ja põhimõtete raames;
 • võimalust anda oma panus uue ja uuendusliku kooli loomisesse.

Kuidas kandideerida? 

Palun saada e-posti aadressil kandideerimine@kindlusekool.ee hiljemalt 08.08.2022

 • oma CV;
 • kirjeldus, miks oled motiveeritud kandideerima (võid valida selleks kirjaliku või videotutvustuse);
 • haridust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;
 • mõtted valikainete vm õppetegevust toetavate tegemiste kohta, milles oled valmis kaasa lööma;
 • muu info, mida enda poolt veel oluliseks pead välja tuua.

Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse.