Kirivere Kool

30. märts 2021 - Kirivere Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Kirivere Kool

ootab uuest õppeaastast oma meeskonda

  • õppealajuhatajat (1,0 ametikohta koolis ja lasteaias),
  • haridustehnoloogi (0,5 ametikohta koolis ja lasteaias),
  • logopeedi (1,0 ametikohta – 0,25 ametikohta Kirivere Kooli lasteaias ja 0,75 ametikohta Võhma Koolis),
  • muusikaõpetajat (osaline koormus).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada 28. maiks digiallkirjastatult e-aadressil direktor@koo.ee.

Tööleasumise aeg on 16. augustil 2021. a.

Lisainfo direktor Heilika Ressarilt, telefon 529 1951, e-post direktor@koo.ee.