Kiviõli Vene Kool

3. mai 2021 - Kiviõli Vene Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Kiviõli Vene Kool

ootab 2021/2022. õppeaastast oma meeskonda

  • klassiõpetajat, –6. klassid (õppekeel eesti keel), 1,0 ametikohta,

Nõutav

  • eesti keele valdamine vähemalt C1-tasemel,
  • vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3, 22. augustist 2013.

Kasuks tulevad õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused.

  • käsitöö- ja kodunduse ning kunstiõpetajat 1,0 ametikohta.

Nõutav

  • eesti keele valdamine vähemalt B2-tasemel,
  • vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3, 22. augustist 2013.

Kasuks tulevad õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused.

Avaldus, CV palume saata hiljemalt 21. maiks 2021 aadressil info@kvg.ee.

 

Lisainfo 5693 4089 või info@kvg.ee.