Kohila Gümnaasium

13. mai 2022 - Kohila Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Kohila Gümnaasium

  • kool, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused, haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast;
  • kool, kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust,

ootab oma kasvavasse kooliperre

  • füüsikaõpetajat,
  • keemiaõpetajat,
  • loodusainete õpetajat.

Ootused kandidaadile:

  • soov õpetada loodusaineid läbi praktiliste tegevuse,
  • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus (või omandamisel),
  • hea suhtlemis- ja koostööoskus,
  • pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime,
  • orienteeritus meeskonnatööle ja avatus uuendustele.

Pakume vaheldusrikast tööd toimiva mentorsüsteemiga koolis.

Tööleasumise aeg on 23.08.2022.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 05.06.2022. a (kaasa arvatud) aadressil Kooli 1, Kohila, 79805 Raplamaa või e-aadressil kohila@kohila.edu.ee.

Täiendav info direktor tel 5340 1299.