Kohtla-Järve Järve Kool

5. juuni 2024 - Kohtla-Järve Järve Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Kohtla-Järve Järve Kool

Järve Kool on Kohtla-Järvel asuv eesti kool, mis tähistas 2022. aastal 100. sünnipäeva. Kool muutus alates 2019. aasta septembrist põhikooliks, alates 01.09.2022 riigikooliks.

Sel õppeaastal  alustasime kogupäevakooliga 1. klasside õpilastele. Kogupäevakooli eesmärk on mitmekesistada õppetööd, luua paremad võimalused õpilaste õpimotivatsiooni suurendamiseks ja õpitulemuste parandamiseks. Pärast koolitunde on õpilastel võimalus päeva jätkata oma koolis.

Kogupäevakoolis ühendatakse õppekavajärgne õppimine ja huvitegevus üheks tervikuks. Kogupäevakooli sidusime Eesti Olümpiakomitee projektiga “Sport koolis”. Lisaks meie õpetajate poolt antavatele kehalise kasvatuse tundidele jagavad sellel aastal õpilastele liikumisrõõmu ja tutvustavad erinevaid spordialasid BC Hito ja jalgpalliklubi Noova.

I klassides hakkasime rakendama üldõpetuse metoodikat: koolipäevas ei eristata ainetunde, keskendutakse  teemadele, mida tavapäraselt õpetatakse erinevates õppeainetes ja mille ümber lõimitakse kogu õppetegevus. Üldõpetusliku tööviisi eesmärk  on õpetada õpilast seostama erinevaid teadmisi, oskusi ja väärtusi, õppimine on elulähedasem, mitmekesisem praktilisem.

Sel õppeaastal käivitasime valikainete süsteemi. 2.–7. klassi õpilastel ja 9. klassi õpilastel on lisaks riikliku õppekava kohustuslikele tundidele valida endale õppeaineid, mis neid huvitab. Valikute tegemise oskus ja sellega kaasneva vastutuse kogemine on oluline noore inimese edasistes õpingutes. Samuti annab erinevate valikainete õppimine võimaluse proovida oma võimeid ja huvisid erinevate valdkondades, mis on oluline õpitee jätkamisel  pärast  põhikooli õpinguid.

Ühes õppeaastas saab õpilane valida kaks valikainet.Teise võõrkeelena on nüüd võimalik õppida ka saksa keelt. Liiklusõpetus  ja loovtöö kirjutamise kursus on nüüdsest kohustuslikud õppeained. Koolil on head sportimistingimused:  meil on oma staadion, suusavarustus ning ka jalgrattapark, oleme liitunud Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga. Kõikides klassides on interaktiivsed tahvlid, meil on kaks arvutiklassi, kodunduse klass sai uue sisustuse ning loodud sai ka keraamikaklass.

Koolil on suurepärased tingimused mitmekesiseks õppetööks!

Otsime

 • kolme klassiõpetajat.

Ootused kandidaadile 

 • erialane haridus,
 • soov töötada õpilastega ja tahet panustada noorte haridusse,
 • loovus ja digipädevused,
 • sisemine motivatsioon, avatud meel ja koostöö väärtustamine,
 • aktiivne osavõtt kooli üldtegevustest ning panustamine kooli arengusse,
 • leiad igale probleemile mitu lahendust, mitte igale lahendusele mitu probleemi.

 Kandideerimisdokumendid on avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ning motivatsioonikiri ”Mina, Kohtla-Järve Järve Kooli väärtuse kandja“.

Kohtla-Järve Järve Kool pakub

 • mõnusat kaasalöömist kooli arendus- ja isikliku arengu programmis,
 • tasuta ujumisvõimalust Wiru Spordikeskuses, kaasalöömist Elmo treeningprogrammis ja koolijuhi rattamatkadel,
 • mõistlikku töökoormust ja mentori õlatunnetust,
 • seiklusrikast elu Ida-Virumaal.

Täpsem info Kohtla-Järve Järve Kooli direktor, tarmo.post@jarve.edu.ee, 522 5144.