Kohtla-Järve Järve Kool

27. mai 2024 - Kohtla-Järve Järve Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Kohtla-Järve Järve Kooli õppejuht

Otsime õpikogukondades õppimise eestvedajat, esiõppijat, kes juhib põhikooli õppekava arendamist ja loomist, koostöist töökultuuri väärtustavat ja teadust ja tõenduspõhist õpikäsitlust toetavat head kolleegi.

Kandideerimisdokumendid on avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ning motivatsioonikiri “Mina, Kohtla-Järve Järve Kooli väärtuse kandja”– tähtaeg 15.06.2024.

Täpsem info Kohtla-Järve Järve Kooli direktor, tarmo.post@jarve.edu.ee, 522 5144.

 

Kohtla-Järve Järve Kooli õppekorraldusspetsialist

Kandideerimisdokumendid on avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ning motivatsioonikiri “Mina, Kohtla-Järve Järve Kooli väärtuse kandja” – tähtaeg 15.06.2024.

 Õppekorraldusspetsialist

 • korraldab vajadusel õpetajate asendamise, õpperühmade ühendamise, õpperuumide vahetuse,
 • aitab korraldada õppekäike ja aitab külalislektoreid,
 • aitab koostöös huvijuhiga korraldada õppetegevusega seotud üritusi,
 • korraldab õpilaste registreerimist eksamitele ning põhikooli eksamite ettevalmistamist ja läbiviimist,
 • koostab tunniplaane ja korraldab vabade õpperuumide kasutust koolipäeva ajal,
 • vajadusel asendab ka ise tunde,
 • kogub infot tunnustatavate õpilaste kohta,
 • sisestab Stuudiumi infot ning teeb vajalikke väljavõtteid,
 • valmistab ette ja protokollib õppenõukogu otsused,
 • valmistab ette ja trükib lõputunnistused,
 • korraldab tagasiside küsimist õpilastelt ja kooliperelt;

Täpsem info Kohtla-Järve Järve Kooli direktor, tarmo.post@jarve.edu.ee, 522 5144.