Kohtla-Järve Linnavalitsus

13. sept. 2022 - Kohtla-Järve Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Kohtla-Järve Linnavalitsus

kuulutab välja konkursi

 • Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill direktori vabaneva ametikoha täitmiseks.

Kohtla-Järve Linnavalitsus võtab konkursi korras tööle Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill direktori, kelle ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida selle tegevust.

Tööle on võimalik asuda kohe.

Töökoht asub aadressil Maleva 47, 31025 Kohtla-Järve.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 1. kõrgharidus ning pedagoogiline ja juhtimiskompetentsus,
 2. eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel.

 

Kandideerijatel esitada:

 1. kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed,
 2. elulookirjeldus (CV),
 3. kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad,
 4. visioon asutuse arenguvõimaluste kohta / motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel),
 5. kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel, tuleb esitada C1-taseme keeleoskust tõendav dokument või selle koopia,
 6. muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid või nende koopiad.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata 2. oktoobriks 2022. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) märgusõnaga „Lasteaed Rukkilill direktor“ aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve või e-aadressil cv@kjlv.ee või niina.gulova@kjlv.ee.

 

Kandideerijatele antakse tagasisidet e-posti teel.

 

Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku töödelda kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmeid värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil, mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija avaldatud isikuandmeid, et hinnata tema sobivust töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada oma selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Värbamisprotsessis saadud dokumente säilitatakse järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks ‒ kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud pääsevad ligi ainult seaduses sätestatud juhtudel.