Kohtla-Järve Linnavalitsus

11. jaan. 2022 - Kohtla-Järve Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Kohtla-Järve Linnavalitsus

kuulutab välja konkursi

 • Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.

Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng.

Tööle on võimalik asuda kohe.

Kooli asukoht: Kohtla-Järve linn, Altserva t 6.

 Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus,
 • eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel.

Kandideerijatel esitada:

 • kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed,
 • elulookirjeldus (CV),
 • esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad,
 • visioon asutuse arenguvõimaluste kohta / motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel),
 • kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel, tuleb esitada C1-taseme keeleoskust tõendav dokument või selle koopia,
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märksõnaga „Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktor“ saata e-aadressil cv@kjlv.ee või niina.gulova@kjlv.ee.

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena, kandideerimisavaldus, CV ja visioon/motivatsioonikiri esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli direktor“ aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve.

Dokumentide esitamise tähtaeg 6. veebruar 2022. a.

Kandideerijatele antakse tagasisidet e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil, mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada oma selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerija on andnud kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Värbamisprotsessi raames saadud dokumente säilitatakse järgmistel eesmärkidel:

o       värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks – kuni nõude aegumiseni (1 aasta);

o       paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);

o       kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.