Kohtla-Järve Linnavalitsus

3. sept. 2021 - Kohtla-Järve Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Kohtla-Järve Linnavalitsus

kuulutab välja konkursi

 • Kohtla-Järve lasteaia Lepatriinu direktori ametikoha täitmiseks.

Kohtla-Järve Linnavalitsus võtab konkursi korras tööle Kohtla-Järve lasteaia Lepatriinu direktori, kelle ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust.

Tööle on võimalik asuda kohe.

Töökoht asub aadressil Pärna 29, 30323 Kohtla-Järve.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 1. kõrgharidus ning pedagoogiline ja juhtimiskompetentsus,
 2. riigikeele oskus C1-tasemel.

Kandideerijatel esitada:

 1. kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed,
 2. elulookirjeldus (CV),
 3. kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad,
 4. visioon asutuse arenguvõimaluste kohta / motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4-lehel),
 5. keeleoskust tõendav dokument või selle koopia,
 6. muud kandideerija poolt oluliseks peetavad dokumendid või nende koopiad.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 26. september 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid märgusõnaga „Lasteaed Lepatriinu direktor“: CV, visioon/motivatsioonikiri, haridust ja keeleoskust tõendavate dokumentide koopiad aadressil Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-aadressil cv@kjlv.ee või niina.gulova@kjlv.ee.

 

Kandideerijatele antakse tagasisidet e-posti teel.

 

Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks – kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.