Kohtla-Järve Linnavalitsus

22. mai 2023 - Kohtla-Järve Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Kohtla-Järve Linnavalitsus

kuulutab välja konkursi

  • Kohtla-Järve Maleva Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.

Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng.

Tööle on võimalik asuda kohe.

Kooli asukoht: Maleva 4, Ahtme, 31021 Ida-Viru maakond.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
  • juhtimiskompetentsus ja -kogemus,
  • eesti keele valdamine emakeelena või C1-tasemel.

Kandideerijatel esitada

1) kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed,

2) elulookirjeldus (CV),

3) esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad,

4) visioon asutuse arenguvõimaluste kohta / motivatsioonikiri asutuse direktorina (ühel A4 lehel),

5) kandideerijal, kelle emakeel ei ole eesti keel tuleb esitada C1-taseme keeleoskust tõendav dokument või selle koopia,

6) muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid märgusõnaga „Kohtla-Järve Maleva Põhikooli direktor“ saata e-aadressil cv@kjlv.ee või julia.koiv@kjlv.ee.

Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena, kandideerimisavaldus, CV ja visioon/motivatsioonikiri esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kohtla-Järve Maleva Põhikooli direktor“ aadressil Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 5. juuni 2023. a.

Kandideerijatele antakse tagasisidet e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annab kandideerija Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil kandideerija poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Kandideerija andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil, mis hõlmab kandidatuuri sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

  • Tööle kandideerimisel töödeldakse kandideerija avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust töökohale.
  • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada oma selgitused-vastuväited.
  • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
  • Värbamisprotsessis saadud dokumente säilitatakse järgmistel eesmärkidel:

o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks – kuni nõude aegumiseni (1 aasta);

o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva, arvates konkursi võitnule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);

o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

  • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud pääsevad ligi ainult seaduses sätestatud juhtudel.