Kohtla-Järve Slaavi Põhikool

15. juuni 2022 - Kohtla-Järve Slaavi Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool

võtab alates 1. septembrist 2022. a konkursi korras tööle

  • sotsiaalainete õpetaja (eesti õppekeelega) 1,0 ametikohta;
  • kehalise kasvatuse õpetaja (eesti õppekeelega) 0,5 ametikohta;
  • eripedagoog 1,0 ametikohta,
  • tugiõpetaja 1,0 ametikohta,
  • koolipsühholoog 1,0 ametikohta.

Avaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressil info@kjsp.ee hiljemalt 10. augustiks 2022.

Täiendav info telefonil 524 1282.

Tööleasumise aeg 1.9.2022.