Kohtla-Järve Slaavi Põhikool

15. juuni 2021 - Kohtla-Järve Slaavi Põhikool kommenteerimine on välja lülitatud

Austatud õpetaja

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool

ootab sind,

  • eesti keel teise keelena õpetaja, täiskoormus,
  • loodusvaldkonna õpetaja, täiskoormus (õppekeel – eesti keel) – loodusõpetus, bioloogia, geograafia,
  • sotsiaalvaldkonna õpetaja, osaline koormus (õppekeel – eesti keel) – ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus,
  • tehnoloogiaõpetaja, osaline koormus (õppekeel – eesti keel),
  • koolipsühholoog, täiskoormus,
  • eripedagoog, täiskoormus.

Avaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressil info@kjsp.ee hiljemalt 9. augustiks 2021.

Täiendav info telefonil 524 1282.

Tööleasumise aeg 01.09.2021.