Koigi Kool

3. mai 2022 - Koigi Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Koigi Kool

võtab konkursi korras tööle

  • geograafiaõpetaja (7.–9. klass, 6 õppetundi nädalas),
  • eesti keele ja kirjanduse õpetaja (5.–6. klass, 10 õppetundi nädalas),
  • eripedagoogi(0,5 ametikohta),
  • logopeedi(0,5 ametikohta),
  • muusikaõpetaja (1.–9. klass, 13 õppetundi nädalas, võimalus tegeleda ka laulukooridega, pillimängu juhendamisega),
  • tüdrukute käsitöö ja kodunduse õpetaja (8 õppetundi nädalas),
  • kunstiõpetaja (5.–8. klass, 6 õppetundi nädalas),
  • väikeklassiõpetaja(lapsehoolduspuhkusel oleva õpetaja asendajaks),
  • haridustehnoloog (0,5 ametikohta).

Tööleasumise aeg on 23.augustil 2022.

Tule ja kandideeri meile õpetajaks, kui vastad HTM-i 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Kandideerimiseks saada oma CV, sooviavaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31. maiks 2022 elektrooniliselt e-aadressil annela.ojaste@koigikool.ee.

Täpsem info kandideerimise kohta 5668 2408 annela.ojaste@koigikool.ee või 5648 5067 kaja.kaljuste@koigikool.ee.