Kostivere Kool

4. juuni 2024 - Kostivere Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Kostivere Kool

ootab oma meeskonda

 • klassiõpetajat (1. kl),
 • eriklassi õpetajaid (I ka),
 • informaatika õpetajat (osakoormus),
 • füüsikaõpetajat (osakoormus),
 • keemiaõpetajat (osakoormus),
 • bioloogiaõpetajat (osakoormus),
 • geograafiaõpetajat (osakoormus),
 • ajalooõpetajat (III ka, osakoormus),
 • muusikaõpetajat (täiskoormus),
 • vene keele õpetajat (täiskoormus)
 • kehalise kasvatuse õpetajat (osakoormus),
 • tantsulise liikumise õpetajat (1.–4. kl, osakoormus),
 • eesti keel teise keelena õpetajat (I-III ka),
 • tehnoloogiaõpetuse õpetajat (osakoormus),
 • eripedagoogi,
 • logopeedi (0,3).

 Oled sobiv kandidaat, kui

 • sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus,
 • oled positiivse ellusuhtumisega,
 • oled koostöövalmis,
 • oskad hästi kasutada digivahendeid,
 • kasutad oma töös erinevaid aktiivõppevõtteid.

Meie pakume toredat ja kokkuhoidvat meeskonda, häid töötingimusi, maitsvat koolitoitu ja võimalust end teostada, arendada ning koolitustel osaleda.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 30.06.2024 aadressil Aruküla tee 3, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, 74204 Harju maakond või e-aadressil kool@kostivere.edu.ee.

Tööleasumise aeg on augustis/septembris 2024.

Lisainfo Silja Risti (direktor), silja.risti@kostivere.edu.ee, telefon 5919 1920.