Kostivere Kool

2. mai 2021 - Kostivere Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Kostivere Kool

ootab oma meeskonda

  • logopeedi (0,3 ametikohta),
  • eriklassi õpetajat (1. ja 2. kooliaste),
  • loodusainete õpetajat,
  • vene keele õpetajat,
  • matemaatikaõpetajat (osaline koormus),
  • kehalise kasvatuse õpetajat (osaline koormus),
  • tehnoloogiaõpetuse õpetajat (osaline koormus),
  • arvutiõpetuse õpetajat (osaline koormus),
  • õpiabi õpetajat.

 Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus, oled positiivse ellusuhtumisega, koostöövõimega ja oskad hästi digivahendeid kasutada.

Meie pakume võimalust end teostada, arendada ja koolitada, toredat meeskonda ning häid töötingimusi.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata hiljemalt 21.05.2021 aadressil Aruküla tee 3, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, 74204 Harjumaa või e-aadressil kool@kostivere.edu.ee.

Tööleasumise aeg augustis/septembris 2021.

Lisainfo Olga Saikovskaja (direktor), olga.saikovskaja@kostivere.edu.ee, telefon 516 6869.