Kuusalu Vallavalitsus

16. juuni 2024 - Kuusalu Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Kuusalu Vallavalitsus

võtab tööle

 • Kolga Lasteaia direktori.

Kolga Lasteaias, asukohaga Saalimäe tee 1, Kolga alevik, Kuusalu vald, Harju maakond, tegutseb 5 lasteaiarühma.

Kolga Lasteaia märksõnadeks on koostöö, loovus ja rahvapärimuslike traditsioonide väärtustamine.

Iga laps väärib olemist nähtav! Iga laps väärib olemist kuuldav!

Ülesandeks on

 • kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö,
 • juhtida õppe- ja kasvatustegevust ning finants- ja majandustegevust,
 • korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvaline õpi- ja töökeskkond koostöös hoolekogu, Kuusalu valla ja huvigruppidega.

Sinult ootame

 • magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni,
 • juhtimiskompetentsust ja -kogemust,
 • teadmisi kaasaegsetest õppe- ja kasvatustegevustest ning lasteaia kui õppiva organisatsiooni põhimõtetest,
 • eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskust,
 • head analüüsivõimet, kohusetundlikkust ning oskuslikku aja- ja tööprotsesside planeerimist,
 • väga head eneseväljendus-, suhtlemis- ja koostööoskust,
 • eesti keele oskust kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskust.

Pakume Sulle

 • tähendusrikast ja mitmekesist tööd väärika ajalooga looduskaunis kohas,
 • professionaalse arengu toetamist, vajalikke koolitusi,
 • puhkust 56 kalendripäeva.

Konkursil osalemiseks esitage kirjalik avaldus, elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopia ning lühivisioon Kolga Lasteaia arengust ja juhtimise üldpõhimõtetest hiljemalt 31.07.2024 aadressile  vallavalitsus@kuusalu.ee või postiga Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald, 74604 Harju maakond.

Töö sisu kohta annab lisainfot juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman, tel 5757 0906 või anu.kirsman@kuusalu.ee

Tööleasumine augustis 2024.