Lääne-Harju Vallavalitsus

3. juuli 2024 - Lääne-Harju Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Lääne-Harju Vallavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli direktori ametikohale.

Ühendhuvikoolis saab õppida muusika-, kunsti-, tantsu- ja teatrihuvialadel. Õppetöö toimub kooli erinevates õppekohtades valla üldhariduskoolide ja teiste hallatavate asutuste ruumides.

Direktori ülesandeks on tagada huvikooli tulemuslik töö ja areng koostöös kooli pidaja, huvikooli õppenõukogu ja hoolekoguga, edendades laste ja noorte võimalusi kaunite kunstide alase huvihariduse omandamiseks Lääne-Harju vallas. Direktor vastutab kooli hea maine, kvaliteetse ja kaasaegse õppe ning rahaliste vahendite ja vara sihipärase kasutamise eest.

See töö on Sinu jaoks, kui oled innovaatiline, loov, aktiivse eluhoiakuga, hea suhtlemisoskuse ja koostöövõimega ning Sul on lisaks

 • huvikooli juhtimiseks sobilik erialane (eelistatult kultuurialane) kõrgharidus,
 • juhtimiskompetentsid- ja kogemus,
 • eesti keele oskus kõrgtasemel.

Omalt poolt pakume

 • täiendavat tervisekindlustust (Confido) või sporditoetust (Stebby),
 • isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni,
 • võimalust eneseteostuseks ja uuteks algatusteks organisatsiooni arendamisel.

Tööleasumise aeg on 19. augustist 2024.

Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • elulookirjeldus,
 • motiveeritud avaldus (vabalt valitud vormis),
 • haridust tõendavad dokumendid,
 • soovi korral muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Dokumente ootame hiljemalt 5. augustiks 2024 digitaalselt allkirjastatult aadressil marily.haitson@laaneharju.ee.

Lisainfot küsi Mihkel Tikerpalu, Mihkel.Tikerpalu@mkkool.laaneharju.ee, tel 503 7059.