Lääne-Nigula Vallavalitsus

27. juuli 2022 - Lääne-Nigula Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Lääne-Nigula Vallavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Martna Põhikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuetele;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • heal tasemel arvuti kasutamise ja dokumentide koostamise oskus;
 • vastutustunne, korrektsus, täpsus, õpi- ja otsustusvõimelisus;
 • väga hea analüüsi- ja planeerimisoskus, meeskonnatöö, koostöö- ja suhtlemisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks ning mõtteid kooli arenguvõimaluste kohta;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 11. augustiks 2022 Lääne-Nigula Vallavalitsusele aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond või digitaalselt e-posti aadressil vv@laanenigula.ee.

Info solveig.edasi@laanenigula.ee, tel 5668 1667.

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse Martna Põhikooli direktori ametikohale asumiseks tähtajatu tööleping. Tööle asumise aeg kokkuleppel.