Lääne-Nigula Vallavalitsus

30. dets. 2020 - Lääne-Nigula Vallavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Lääne-Nigula Vallavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

  • logopeedi,
  • eripedagoogi,
  • sotsiaalpedagoogi leidmiseks.

Lääne-Nigula Vallavalitsus otsib oma meeskonda logopeedi, eripedagoogi ja sotsiaalpedagoogi, kelle peamisteks tööülesanneteks on Lääne-Nigula valla haridusasutustes (koolid, lasteaiad) lisatuge vajavate laste väljaselgitamine ja nende õppe ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile (asjakohase dokumentatsiooni koostamine ja analüüs, edasiste tegevuste planeerimine ja soovituste andmine; õpetajate, lapsevanemate ja tugispetsialistide nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ning võrgustikutöö koos teiste valdkondade spetsialistidega).

Nõudmised kandidaadile

  • vastavus logopeedi/eripedagoogi/sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõuetele,
  • B-kategooria juhtimisõigus.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus vastaval erialal.

Omalt poolt pakume

  • paindlikku tööaega,
  • konkurentsivõimelist töötasu,
  • kaasaegset töökeskkonda heade enesetäiendamise võimalustega,
  • eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas,
  • huvitavat ja vastutusrikast tööd laste ja noortega.

Töökoormus ja tööleasumise aeg on kokkuleppel.

Kandideerijail saata avaldus, elulookirjeldus ja erialast haridust tõendatavate dokumentide koopiad hiljemalt 31. jaanuaril 2021 aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond või digitaalselt e-aadressil vv@laanenigula.ee.

Info kaie.talving@laanenigula.ee, tel 5668 1667.