Lagedi kool

24. mai 2023 - Lagedi kool kommenteerimine on välja lülitatud

Lagedi kool

ootab oma meeskonnaga liituma

  • õppejuhti (koormus 1,0),
  • klassi LÕK-õpetajat (üks ühele õpe),
  • klassiõpetajat 1. väikeklassile (kuni 6 õpilast),
  • muukeelsete laste eesti keele õpetajat (koormus 0,25).

Ametikohtade täpsem info leitav Lagedi Kooli kodulehel. Tööleasumine augustis 2023.

Elulookirjeldus, haridust tõendavad dokumendid saata Lagedi Kooli e-aadressil kool@lagedi.edu.ee

Kandideerimise tähtaeg on 16.06.2023.

Täiendav info oppejuht@lagedi.edu.ee