Lagedi Kool

17. veebr. 2023 - Lagedi Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Lagedi Kool

ootab oma meeskonnaga liituma

  • muukeelsete laste eesti keele õpetajat (koormus 0,25; tööleasumine kevadel 2023),
  • klassiõpetajat 1. klassile (tööleasumine augustis 2023),
  • geograafiaõpetajat (12 tundi, tööleasumine augustis 2023),
  • eesti keele ja kirjanduse õpetaja (13 tundi; tööle asumine august 2023)
  • 2. klassi LÕK-õpetaja (13 tundi: matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus, liikumisõpetus, käeline tegevus; tööle asumine august 2023).

Haridust tõendavad dokumendid ja kandideerimise avaldus saata Lagedi Kooli e-aadressil kool@lagedi.edu.ee.

Kandideerimise tähtaeg on 31.03.2023.

Täiendav info õppejuht@lagedi.edu.ee