Lagedi Kool

29. apr. 2021 - Lagedi Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Lagedi Kool

võtab alates augustist 2021 tööle

  • loodusõpetuse õpetaja 2.ja 3. kooliastmele (12 tundi),
  • käsitöö- ja kodunduse õpetaja (7 tundi),
  • inglise keele õpetaja (6 tundi),
  • väikeklassiõpetaja kooliastmele (1,0),
  • eripedagoog (0,6),
  • abiõpetaja (1,0).

Heal kandidaadil on kvalifikatsioonile vastav haridustase, oskused lastega, sh erivajadustega lastega töötamisel, teadmised tänapäeva õpimeetoditest ja õpikäsitusest, on loov, sõbralik ja hea meeskonnatöö oskusega.

Elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata digitaalselt allkirjastatuna 23. maiks 2021 Lagedi Kooli e-mailile kool@lagedi.edu.ee.

Kandideerimisega seotud info kool@lagedi.edu.ee.

Tööd puudutav sisuline info oppejuht@lagedi.edu.ee.