Lahmuse Kool

6. sept. 2021 - Lahmuse Kool kommenteerimine on välja lülitatud

Lahmuse Kool

kuulutab välja avaliku konkursi

  • õpetaja ametikoha täitmiseks 1. novembrist 2021.

Kandidaat peab vastama põhikooli hariduslike erivajadustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.

Eeldame pingetaluvust ja valmisolekut tööks hariduslike erivajadustega lastega.

Avaldus kandideerimiseks saata hiljemalt 24. septembriks 2021 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee.

Koos avaldusega esitada CV, kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri.

Täiendav info telefonil 517 9379.