Leiutajate Külakool

19. mai 2021 - Leiutajate Külakool kommenteerimine on välja lülitatud

Leiutajate Külakool

kuulutab välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • I ja II kooliastme klassiõpetaja (osaline koormus),
  • kehalise kasvatuse õpetaja (osaline koormus),
  • vene keele õpetaja (osaline koormus),
  • inglise keele õpetaja (osaline koormus),
  • loodusainete õpetaja (osaline koormus),
  • tehnoloogiaõpetaja (osaline koormus),
  • kunstiõpetaja (osaline koormus),
  • matemaatikaõpetaja (osaline koormus),
  • ajaloo- ja inimeseõpetuse õpetaja.

Oled meile oodatud, kui tahad edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli, väärtustada koostööd kolleegide, laste ja lastevanematega ning oled harjunud mõtestama oma tegevusi.

Avaldus, kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad elulookirjeldus soovi korral täiendavad dokumendid saatke hendriknoor@gmail.com.

Kontaktisik Hendrik Noor, 5558 8927.

Konkurss kestab 01.05.2021–01.08.2021.