Loksa Gümnaasium

9. mai 2022 - Loksa Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Loksa Gümnaasium

ootab alates järgmisest õppeaastast oma meeskonda

 • keemia- ja loodusainete õpetajat (põhikool ja gümnaasium, eesti õppekeelega klassid ja keelekümblusklassid),
 • geograafiaõpetajat (põhikool, keelekümblusklassid),
 • matemaatikaõpetajat (põhikool, eesti õppekeelega klassid),
 • muusikaõpetajat (põhikool, keelekümblusklassid),
 • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat (põhikool ja gümnaasium, eesti õppekeelega klassid ja keelekümblusklassid),
 • eesti keele ja kirjanduse õpetajat,
 • eripedagoogi, 1,0 ametikohta,
 • abiõpetajat, 1,0 ametikohta,
 • õpiabiõpetajat 1,2 ametikohta.

Kandidaadilt ootame

 • vastavust kvalifikatsiooninõuetele,
 • koostöö väärtustamist õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega,
 • head suhtlemisoskust.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid ‒ CV, sooviavaldus ja koopiad haridust tõendavatest dokumentidest ‒ saata kool@loksa.edu.ee 22.06.2022.

Täpsem info: kantselei 622 1421, direktor 622 1420, 554 2974, õppealajuhataja 622 1422.