Loksa Gümnaasium

21. apr. 2021 - Loksa Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Loksa Gümnaasium

kuulutab välja avaliku konkursi ametikohtade täitmiseks:

 • põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,5 ametikohale, õpetatavaks aineks on tehnoloogiaõpetus põhikoolis,
 • põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja 0,5 ametikohale, õpetaja õpetatavad ained on keemia ja bioloogia põhikoolis ja gümnaasiumis (keelekümblusklassid),
 • põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,6 ametikohale, õpetaja õpetatav aine on geograafia põhikoolis (keelekümblusklassides),
 • põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,5 ametikohale, õpetaja õpetatav aine on matemaatika põhikoolis (eesti õppekeel),
 • põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,5 ametikohale, õpetaja õpetatav aine on muusikaõpetus põhikoolis (keelekümblusklassid),
 • põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 1,0 ametikohale, õpetaja õpetatav aine on tütarlaste kehaline kasvatus põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti õppekeel + keelekümblusklassid),
 • põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 1,0 ametikohale, õpetaja õpetatav aine on eesti keel ja kirjandus põhikoolis (eesti õppekeel),
 • klassiõpetaja 1,0 ametikohale (keelekümblusklass),
 • eripedagoogi 1,0 ametikohale,
 • psühholoogi 0,5 ametikohale,
 • haridustehnoloogi 0,5 ametikohale
 • abiõpetaja 0,5 ametikohale (eesti õppekeelega klassides),
 • põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale, õpetaja õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis.

 Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata elektrooniliselt hiljemalt 13.08.2021 aadressil kool@loksa.edu.ee.

Lisainfo:

tel 622 1420, 554 2974, direktor Õnnela Tedrekin;

tel 622 1422, õppealajuhataja Valvi Joaväli.