Loksa Gümnaasium

2. mai 2023 - Loksa Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Loksa Gümnaasium

kuulutab välja avaliku konkursi ametikohtade täitmiseks

  • matemaatikaõpetaja põhikoolis 1,0 ametikohale;
  • eesti keele õpetaja põhikoolis 1,0 ametikohale;
  • muusikaõpetaja põhikoolis (keelekümblusklassides) 0,25 ametikohale;
  • eripedagoogi 1,0 ametikohale;
  • õpiabiõpetaja 1,2 ametikohale.

 Konkursi tähtaeg 30.06.2023.

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata elektrooniliselt hiljemalt 30.06.2023 aadressil kool@loksa.edu.ee

Konkursil osalev õpetaja peab vastama Vabariigi Valitsuse määruses sätestatud keelenõudele ja PGS § 75 (4) sätestatud nõudele.

Kandideeriv isik peab esitama kirjaliku tervisetõendi nakkushaiguste puudumise tõendamiseks tulenevalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest § 13.

Lisainfo:

Kantselei tel +372 622 1420; direktor +372 554 2974, +372 622 1420; õppealajuhataja tel +372 622 1422.