Loksa Linnavalitsus

31. jaan. 2023 - Loksa Linnavalitsus kommenteerimine on välja lülitatud

Loksa Linnavalitsus

kuulutab välja avaliku konkursi

 • Loksa Gümnaasiumi direktori ametikohale.

Loksa Gümnaasium on eesti õppekeelega ning keelekümblust rakendav kool Harju maakonna idaosas, mille koosseisus tegutsevad nii põhikool kui ka gümnaasium.

Direktori tööülesanded on:

 • kooli arengueesmärkide ja tegevuste elluviimine,
 • kooli igapäevatöö, personali ning õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine,
 • muukeelse õpilaskonna lõimimine,
 • koostöö tõhustamine lastevanemate ja teiste huvigruppidega,
 • õpikeskkonna nüüdisajastamine ning ressursside juhtimine ja täiendamine.

 Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
 • juhtimiskompetentsid, sh organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise oskus,
 • eesti keele oskus C-1 tasemel, inglise ja vene keel suhtlustasandil,
 • teadmised haridusvaldkonnast,
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus,
 • vastutustunne, koostöövõime ja edasiviiv mõttelaad,
 • teadmised nüüdisaegsest õpikäsitustest, võime töötada välja uusi lahendusi ja neid ellu rakendada.

Tööleasumise aeg on augusti teine pool 2023.

Kui oled otsustanud kandideerida Loksa Gümnaasiumi direktori ametikohale, palun saada hiljemalt 31. märtsiks 2023 avaldus konkursil osalemise sooviga, elulookirjeldus ja enda visioon Loksa Gümnaasiumi edasisest arengust ja juhtimise põhimõtetest koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega e-aadressil linn@loksa.ee.

Täiendav info telefonil +372 509 4088, Värner Lootsmann.