Maardu Gümnaasium

24. märts 2021 - Maardu Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Tule tööle edumeelsesse ja väljakutseid pakkuvasse Maardu Gümnaasiumi!

Maardu Gümnaasium kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

  • matemaatikaõpetaja põhikooli- ja gümnaasiumiastmes (1,0 ametikohta, eesti keeles),
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta, eesti ja vene keeles),
  • klassiõpetaja (1,0 ametikohta, varane keelekümblus),
  • klassiõpetaja (1,0 ametikohta, eesti keeles),
  • laborant (1,0 ametikohta).

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 25.4.2021 direktor@mgm.ee.

Tööleasumise aeg on 23.8.2021.

Lisainfot saab kooli direktorilt telefoninumbril +372 5301 0270.