Maardu Gümnaasium

20. märts 2020 - Maardu Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Maardu Gümnaasium

kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

  • inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta),
  • eesti keele (kui emakeele) õpetaja (põhikoolis ja gümnaasiumis) (0,5 ametikohta),
  • eesti keele kui teise keele õpetaja (1,0 ametikohta),
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (õpe vene ja eesti keeles) (1,0 ametikohta),
  • klassiõpetaja keelekümblusklassile (1,0 ametikohta),
  • matemaatikaõpetaja (õpe vene ja eesti keeles) (1,0 ametikohta),
  • loodusainete õpetaja (õpe vene ja eesti keeles põhikoolis ja gümnaasiumis) (1,0 ametikohta),
  • eripedagoog (1,0 ametikohta).

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 24.4.2020 direktor@mgm.ee või aadressil Maardu Gümnaasium, Ringi 64, 74112 Maardu (ümbrikul märgusõna „Maardu Gümnaasiumi  konkurss“).

Lisainfot saab kooli direktorilt telefoninumbril +372 606 0832 või +372 5301 0270.


Comments are closed.