Maardu Gümnaasium

25. juuni 2020 - Maardu Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Maardu Gümnaasium

kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

  • eesti keele kui teise keele õpetaja, koormus 1,0,
  • inglise keele õpetaja, koormus 0,5,
  • inimese- ja loodusõpetuse õpetaja põhikoolis, koormus 0,75, töö keelekümblusklassides lisatasuga 20%,
  • klassiõpetaja keelekümblusklassis, koormus 1,0, lisatasu 20%,
  • matemaatikaõpetaja gümnaasiumis ja III kooliastmes, koormus 0,4, põhikoolis lisatasu 20%,
  • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja põhikoolis (keelekümblusklassides lisatasuga 20%) ja gümnaasiumis, koormus 1,0.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 15.8.2020 direktor@mgm.ee.

Lisainfot saab kooli direktorilt telefoninumbril +372 5301 0270.


Comments are closed.