Maardu Gümnaasium

16. märts 2023 - Maardu Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Tule tööle edumeelsesse ja väljakutseid pakkuvasse Maardu Gümnaasiumi!

Maardu Gümnaasium

kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

  • matemaatikaõpetaja põhikooli- ja gümnaasiumiastmes (1,0 ametikohta, eesti keeles),
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta, eesti keeles),
  • klassiõpetaja (1,0 ametikohta, keelekümblus),
  • klassiõpetaja (1,0 ametikohta, eesti keeles).

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 9. aprilliks 2023 direktor@mgm.ee.

Tööleasumise aeg on 21.8.2023.

Lisainfot saab kooli direktorilt telefoninumbril +372 5555 8615.