Maardu Gümnaasium

7. jaan. 2021 - Maardu Gümnaasium kommenteerimine on välja lülitatud

Tule tööle edumeelsesse ja väljakutseid pakkuvasse Maardu Gümnaasiumi!

Maardu Gümnaasium kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja gümnaasiumiastmes (0,3 ametikohta),
 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja põhikooliastmes (0,7 ametikohta),
 • eesti keele kui teise keele õpetaja põhikooliastmes (2,0 ametikohta),
 • matemaatikaõpetaja gümnaasiumiastmes (1,0 ametikohta, eesti keeles),
 • matemaatikaõpetaja põhikooli- ja gümnaasiumiastmes (1,0 ametikohta, eesti keeles),
 • informaatikaõpetaja (0,5 ametikohta, eesti ja vene keeles),
 • füüsikaõpetaja gümnaasiumiastmes (0,15 ametikohta, eesti keeles),
 • bioloogiaõpetaja gümnaasiumiastmes (0,2 ametikohta, eesti keeles),
 • inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta),
 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta, eesti keeles),
 • inimeseõpetuse õpetajat (1,0 ametikohta, eesti keeles),
 • kehalise kasvatuse õpetaja (1,0 ametikohta, eesti keeles),
 • klassiõpetaja (2,0 ametikohta, eesti keeles).

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 28.2.2021 direktor@mgm.ee.

Tööleasumise aeg on 23.8.2021.

Lisainfot saab kooli direktorilt telefoninumbril +372 5301 0270.